Watertoren

In de zomer van 1849 heerste er een cholera-epidemie in Nederland, die begon in Zaandam. In dat jaar vielen 23.267 doden door deze uitdrogingsziekte, die ook wel ‘de blauwe dood’ werd genoemd. In 1855 ontdekte de arts John Snow in Londen dat de ziekte zich verspreidde via het drinkwater uit pompen in de buurt van een beerput die met cholera asiatica was besmet. Ook in Deventer legde men daarna een waterleiding aan in plaats van de pompen die door de binnenstad verspreid stonden. In 1892 bouwde men – voor de waterdruk – een watertoren in neorenaissancestijl, 43 m. hoog. De eerste steen bevat de datering 31 mei 1892.

De watertoren heeft een Intze-waterreservoir, dat uitkraagt, waardoor een slanke toren mogelijk is. Men pompt hier van 130 meter diepte zeer zuiver water op. In het begin waren er 848 aansluitingen. Naast de toren staat een pompstation met het wapen van Deventer en een zuiveringsinstallatie. Het gebouw is gerestaureerd aan het einde van de 20e eeuw. Sinds eind 20e eeuw is het geheel eigendom van waterleidingmaatschappij Vitens.

Activiteiten
Bezichtiging van de gehele watertoren, behalve van het naastgelegen zuiveringsgebouw.

Medewerkers geven een toelichting over de drinkwatervoorziening in Deventer, de waterwinning, het park en omgeving en de historie van de watertoren.

 

ADRES:
Ceintuurbaan 401, Deventer

OORSPRONKELIJKE FUNCTIE:
Watertoren

HUIDIGE FUNCTIE:
Watertoren

OPENINGSTIJDEN

  • Zaterdag 10 september
    10:00 – 16:00 uur
Website