Provinciaal Depot Bodemvondsten Overijssel

Voormalige graansilo, 1899.

Activiteiten zondag
Rondleiding (ca. 1 uur), aanvang: 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 en 15.30 uur.
In de rondleiding wordt ingegaan op de oorspronkelijke functie als graansilo met daarbij verhalen van de silo. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de huidige functie als het archeologisch depot. In het toegangsgedeelte is een kleine expositie aanwezig gericht op archeologie in Overijssel.

Voor de rondleiding moet men stevige schoenen aan hebben en geen hoogtevrees hebben!

Over het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Overijssel
In het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Overijssel liggen alle vondsten van meer dan 100 jaar archeologisch onderzoek in Overijssel opgeslagen. Het depot is gevestigd in een graansilo in de Raambuurt. Niet alleen de oude schatten zijn te bewonderen, ook het pand is de moeite waard! Een prachtig voorbeeld van hergebruik van industrieel erfgoed.

De graansilo is een uit 1899 stammend rijksmonument. Architect Beltman ontwierp het bijzondere gebouw voor de firma Weijers, welke later uitgebreid werd met een magazijn. Door de jaren heen heeft het gebouw dienst gedaan voor diverse partijen; zelfs een autoreparatiebedrijf heeft jarenlang zijn intrek gehad op de begane grond.

Sinds 2005 heeft het markante gebouw een nieuwe functie: de silo dient als gemeentelijk en provinciaal depot voor archeologische bodemvondsten, in het magazijn zijn kantoorruimtes gerealiseerd.

OPENINGSTIJDEN

  • Zondag 15 september
    10:00 – 16:30 uur

ADRES:
Bergpoortstraat 191 – 193, Deventer

OORSPRONKELIJKE FUNCTIE:
Fabrieksgebouw met graanpakhuis en schoorsteen

HUIDIGE FUNCTIE:
Depot voor archeologische vondsten

Website