Oude Algemene Begraafplaats

De aanleg van het oudste deel van de begraafplaats (1831), dat links van het middenpad is gelegen, komt nog overeen met de wijze van begraven zoals die ook in kerken gebeurde: de zerken liggen voor een groot deel nog aaneengesloten. De latere uitbreiding (1894), rechts van het middenpad, heeft een ruimere aanleg met dwarspaden.

Op de begraafplaats bevinden zich diverse familiegraven en grafkelders van onder meer de families Nering Bögel, IJssel de Schepper en Ankersmit Van de Cop. Bij de begraafplaats horen: rechts van het hek een opzienershuis, het toegangshek zelf (1894) en links van het hek een lijkenhuis (1875) met drie gietijzeren ornamenten nog uit 1831, waarop symbolen te zien zijn van de vergankelijkheid van het leven. Dit is een van de begraafplaatsen die in beheer zijn van de SOBD (Stichting Oude begraafplaatsen Deventer. Het onderhoud wordt door vrijwilligers van “Groen & Mens” verzorgd.

In de loop van de jaren zijn veel graven vrij gemaakt en tevens hersteld. Vanaf 1918 wordt hier niet meer begraven en heeft de begraafplaats een aanzien gekregen van een bospark. De begraafplaats is dagelijks vrij toegankelijk van 9.00 – 16.00 uur.

Activiteiten zaterdag 10 september
11.00 uur: cultuurhistorische rondleiding (ca. 1 uur).
14.00 uur: groene rondleiding (ca. 1 uur).

Activiteiten zondag 11 september
14.00 uur: cultuurhistorische rondleiding (ca. 1 uur).

Daarnaast kunnen bezoekers op de begraafplaats ook op eigen gelegenheid zelf informatie vinden aan de hand van QR-paaltjes bij graven en interessante objecten. Er is tevens een informatiekraam aanwezig.

ADRES:
Diepenveenseweg 80, Deventer

OORSPRONKELIJKE FUNCTIE:
Begraafplaats

HUIDIGE FUNCTIE:
Begraafplaats

OPENINGSTIJDEN

  • Zaterdag 10 september
    9:00 – 16:00 uur
  • Zondag 11 september
    9:00 – 16:00 uur
Website