Broederenkerk

In 1310 is de bouw gestart door de kloosterorde van de Franciscanen.

Activiteiten zaterdag
Openstelling van de kerk, de sacristie, de koorzolder en de binnentuin (de binnentuin is normaal niet toegankelijk).

Activiteiten zondag
Openstelling van de kerk, de sacristie, de koorzolder en de binnentuin (de binnentuin is normaal niet toegankelijk).

Tentoonstelling ‘Eleonora een Engelse prinses in Deventer’
Eleonora, dochter van de Engelse koning Edward II, geboren in 1318 in Woodstock, overleden in 1355 in Deventer. Zij kwam in 1332, 13 jaar oud, naar Nijmegen om er te trouwen met Reinald II, graaf van Gelre.


Het politieke huwelijk kwam tot stand op last van haar broer, koning Edward III. In 1339 werd Gelre officieel een hertogdom, en kreeg Eleonora de titel ‘hertogin van Gelre’.

Met Deventer kreeg zij een bijzondere band. In de jaren 1335 – 1338 maakte zij de uitbreiding van het al bestaande klooster van de Minderbroeders mogelijk door de stichting van een monumentale kerk: de huidige Broederenkerk.

In 1343 komt de hertog van Gelre, Reinald II, plotseling te overlijden en wordt Eleonora regentes over haar beide zonen, de erfopvolger Reinald en zijn broer Eduard. De opvolging leidt tot een hevige strijd in Gelre, waarmee Eleonora zich niet kon bemoeien. De laatste jaren van haar leven trok ze zich terug in het klooster in Deventer. Zij overleed er in 1355, slechts 37 jaar oud. Haar laatste rustplaats kreeg ze in de Broederenkerk. Haar grafsteen is er nog altijd.

Tentoonstelling van 19 juni t/m 15 september 2024
Openingstijden: woe en don 13.00 – 17.00 uur, vrij en zat 11.00 – 17.00 uur

Over de Broederenkerk
Vanaf 1310 heeft de kloosterorde van de Franciscanen de Broederenkerk gebouwd. Al in de middeleeuwen werd de kerk in omvang verdubbeld.

De kerk bleef een kloosterkerk tot aan de Reformatie. Daarna kwam de kerk in gebruik als Waalse kerk, wat betekent dat de diensten daar in het Frans werden gehouden.

De kerk was in de Franse tijd een korte periode opslagplaats voor het leger, maar de overheid gaf de kerk in 1799 terug aan de katholieken. Het interieur van de kerk is in het midden van de negentiende eeuw door hen volledig vernieuwd in de neogotische stijl, indertijd de huisstijl van de katholieke kerk.

In 2015 werd een restauratie van meer dan 2 jaar afgerond, waarbij de veertiende-eeuwse kap is hersteld. Ook het zeldzame orgel van de Westfaalse firma Ibach is goeddeels hersteld naar zijn negentiende-eeuwse werking en uiterlijk. De kerk heeft een nieuwe hardstenen vloer gekregen en een andere indeling, die beter past bij het huidige gebruik. Sindsdien staat er een beperkt aantal banken voor de wekelijkse viering. De kerk is verder vrijwel leeg en biedt onder meer ruimte aan stiltezoekers. De zes gebrandschilderde ramen uit 1925 hebben elk een naam en een thema. Onder aan de ramen staan de namen en kentekenen (wapenschilden) van de schenkers.

OPENINGSTIJDEN

  • Zaterdag 14 september
    10:00 – 17:00 uur
  • Zondag 15 september
    10:00 – 17:00 uur

ADRES:
Broederenstraat 18, Deventer

OORSPRONKELIJKE FUNCTIE:
Kerk

HUIDIGE FUNCTIE:
Kerk

Website