Broederenkerk

Vanaf 1310 heeft de kloosterorde van de Franciscanen de Broederenkerk gebouwd. Al in de middeleeuwen werd de kerk in omvang verdubbeld. De kerk bleef een kloosterkerk tot aan de Reformatie. Daarna kwam de kerk in gebruik als Waalse kerk, wat betekent dat de diensten daar in het Frans werden gehouden. De kerk was in de Franse tijd een korte periode opslagplaats voor het leger, maar de overheid gaf de kerk in 1799 terug aan de katholieken. Het interieur van de kerk is in het midden van de negentiende eeuw door hen volledig vernieuwd in de neogotische stijl, indertijd de huisstijl van de katholieke kerk.

In 2015 werd een restauratie van meer dan 2 jaar afgerond, waarbij de veertiende-eeuwse kap is hersteld. Ook het zeldzame orgel van de Westfaalse firma Ibach is goeddeels hersteld naar zijn negentiende-eeuwse werking en uiterlijk. De kerk heeft een nieuwe hardstenen vloer gekregen en een andere indeling, die beter past bij het huidige gebruik. Sindsdien staat er een beperkt aantal banken voor de wekelijkse viering. Verder zien we een vrijwel lege kerk, die onder meer ruimte biedt aan stiltezoekers. De zes gebrandschilderde ramen uit 1925 hebben elk een naam en een thema. Onder aan de ramen staan de namen en kentekenen (wapenschilden) van de schenkers.

Activiteiten
De kerk, sacristie en de historische stadstuin zijn te bezichtigen en er zijn leden van de kerkenwacht om informatie te geven.

Programma volgt.

ADRES:
Broederenstraat 18, Deventer

OORSPRONKELIJKE FUNCTIE:
Kerk

HUIDIGE FUNCTIE:
Kerk

OPENINGSTIJDEN

  • Zaterdag 10 september
    10:00 – 17:00 uur
  • Zondag 11 september
    10:00 – 17:00 uur
www.heiligelebuinus.nl