Broederenkerk

Vanaf 1310 heeft de kloosterorde van de Franciscanen de Broederenkerk gebouwd. Al in de middeleeuwen werd de kerk in omvang verdubbeld. De kerk bleef een kloosterkerk tot aan de Reformatie. Daarna kwam de kerk in gebruik als Waalse kerk, wat betekent dat de diensten daar in het Frans werden gehouden. De kerk was in de Franse tijd een korte periode opslagplaats voor het leger, maar de overheid gaf de kerk in 1799 terug aan de katholieken. Het interieur van de kerk is in het midden van de negentiende eeuw door hen volledig vernieuwd in de neogotische stijl, indertijd de huisstijl van de katholieke kerk.

In 2015 werd een restauratie van meer dan 2 jaar afgerond, waarbij de veertiende-eeuwse kap is hersteld. Ook het zeldzame orgel van de Westfaalse firma Ibach is goeddeels hersteld naar zijn negentiende-eeuwse werking en uiterlijk. De kerk heeft een nieuwe hardstenen vloer gekregen en een andere indeling, die beter past bij het huidige gebruik. Sindsdien staat er een beperkt aantal banken voor de wekelijkse viering. De kerk is verder vrijwel leeg en biedt onder meer ruimte aan stiltezoekers. De zes gebrandschilderde ramen uit 1925 hebben elk een naam en een thema. Onder aan de ramen staan de namen en kentekenen (wapenschilden) van de schenkers.

Activiteiten zaterdag

 • Openstelling van de kerk, de sacristie met uitleg door de kosters en van de binnentuin (de binnentuin is normaal niet toegankelijk).
 • Expositie ‘Geloof in steekjes’: kunstig versierde oude paramenten uit de kasten van de H.Lebuinusparochie.
 • Organisten spelen op diverse momenten op het Ibach-orgel.
 • Boekenmarkt met verkoop van religieuze boeken.
 • KORENLINT
  13.30 – 14.00 uur: Euterpe
  14.30 – 15.00 uur: Scola Dynamica
  15.30 – 16.00 uur: Deventer Vocaal Ensemble

Activiteiten zondag

 • Openstelling van de kerk, de sacristie met uitleg door de kosters en de binnentuin (de binnentuin is normaal niet toegankelijk).
 • 10.30 – 11.30 uur: Eucharistieviering met open deuren. Tijdens de viering is een rustig bezoek aan de kerk mogelijk.
 • Expositie ‘Geloof in steekjes’: kunstig versierde oude paramenten uit de kasten van de H.Lebuinusparochie.
 • Organisten spelen op diverse momenten op het Ibach-orgel.
 • Boekenmarkt met verkoop van religieuze boeken.

ADRES:
Broederenstraat 18, Deventer

OORSPRONKELIJKE FUNCTIE:
Kerk

HUIDIGE FUNCTIE:
Kerk

OPENINGSTIJDEN

 • Zaterdag 10 september
  10:00 – 17:00 uur
 • Zondag 11 september
  10:00 – 17:00 uur
Website